Wednesday, June 21, 2017

Huyền Thoại Xưa - Huỳnh Kim Oanh


Huyền Thoại Xưa

( cm tác thơ Thuyên Huy "" Nghe mưa mà nh " )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh
Tình quê từ thuở chiến chinh vẫn còn
Lòng nầy một dạ sắt son
Bóng người năm cũ héo mòn đi qua
In hình bến nước gốc đa
Nhớ ai chẳng dám thố ra tâm tình
Em giờ đất khách điêu linh
Hoà cùng một nhịp trung thành quê hương
Thương ai thức suốt canh trường
Làm sao nói hết mộng thường nhớ nhung
Tên nào hai đứa gọi chung
Cầu Quan nối giữa con sông hai nhà
Đón nhau trong buổi chiều tà
Phất phơ áo trắng xa xa bóng hình
Người về nhớ đất Tây Ninh
Người đi đi mãi lênh đênh nghìn trùng !
Bao giờ mới được tương phùng
Cầu Ô mấy nhịp hình dung bóng người
Chàng còn áo trắng đẹp tươi
Nàng là trinh nữ nở môi nụ hồng
Nghe mưa mà nhớ dòng sông
Thôi đành khép lại tình nồng năm xưa
Cầu Quan còn mãi đợi chờ
Hai ta chỉ kể tình hờ trong mơ .

Huỳnh Kim Oanh.

*Bài thơ Huyền Thoại Xưa được đăng lại từ trang Hoài Niệm Tây Ninh, sau khi có sự chỉnh sửa vài chỗ và cho phép của anh Nguyễn Cang USA.

Nghe Mưa Mà Nhớ

Tặng anh Nguyễn Cang và những ai đó bỏ Tây Ninh đi từ ngày mới biết buồn

Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh
Hẳn người năm cũ vẫn hình dáng xưa
Trâm Vàng mấy ngõ trúc thưa
Cẫm Giang trễ chuyến đò mùa nước lên
Long Hoa bụi đỏ buồn tênh
Ngã ba Giếng Mạch ngày mình biết nhau
Trốn mưa trang giấy che đầu
Giọt thương giọt nhớ Bến Cầu giữa thu
Phố quen cũng cứ đôi bờ
Cầu Quan ba nhịp ai chờ người qua
Với tay hứng hạt nắng xa
Đưa về đường vắng mình ta với mình
Nghe mưa mà nhớ Tây ninh

Thuyên Huy
Melbourne giữa thu 2015

 

 

No comments: