Sunday, June 4, 2017

Để Còn Mãi Âm Thầm Nhớ Thương - vkp Công chúa nhỏ


ĐỂ CÒN MÃI ÂM THẦM NHỚ THƯƠNG 

 

 Tình yêu vốn dĩ tham lam
Sao đành chấp nhận tri âm cùng người?
Nên con tim cứ bồi hồi
Khi nhìn thấy ảnh bên trời xa xăm
Tình xưa giờ đã lặng thầm
Ba phần tư của trăm năm...được gì?
Có chăng là nỗi ai bi!
Phần tư còn lại khắc ghi tình buồn
Chiều nhìn gió thét mưa tuôn
Lòng đau dạ thắt mõi mòn ngóng trông
Ai gây chi cảnh não lòng?
Trái ngang nối tiếp rêu rong bám đầy
Đừng mong đuổi gió bắt mây
Cố xô sóng dữ để xây thành trì
Trên vùng cát trắng phẳng lì
Dã tràng công uổng... tiếc chi lỡ lầm?
Biến tri kỷ thành tri âm
Để sau còn mãi âm thầm nhớ thương...

               
Saigon 28/5/2017
Vkp công chúa nhỏ

 

 

No comments: