Saturday, June 24, 2017

Hôm Em Về Dưới Phố - Thuyên Huy


Hôm Em Về Dưới Phố
Tặng đám bạn có một thời như vậy ở trường trung học công lập Tây Ninh và cũng đã có một thời buồn vui hơn nửa đời người.
 

 
 
 
 
 
 
Hôm em về dưới phố
Bên đường phượng xôn xao
Vắng cơn mưa hạ cũ
Hoa chưa chịu thay màu
Cũng áo đôi tà trắng
E ấp góc sân trường
Nhạt mắt vương màu nắng
Trộm nhìn thấy mà thương
Bên nhau chiều tan học
Mình nhắc chuyện buổi đầu
Nón nghiêng thơm mùi tóc
Sợ nắng bỏ đi mau
Vụng tình thư viết vội
Giấy học trò đôi hàng
Đường xưa mình chung lối
Vàng thu chớm mùa sang
Thuyên Huy
 
 
 

 

 

No comments: