Monday, June 12, 2017

Trời Chớm Vào Thu - Thanh Nam


Trời Chớm Vào Thu

 

 Trời chớm vào thu ươn ướt mưa 
Sông sâu chừng thấm lạnh đôi bờ 
Hoa vàng ý cúc phơi mầu nhớ 
Nằm giữa thôn hiền gọi cố đô 

 
Ta ở nơi này nhớ những ai 
Đành thôi câu chuyện khách trang đài 
Sông kia có gợi niềm u uất 
Cũng thể đôi lòng sớm nhạt phai 

 
Ôi tóc xanh này phai với thu 
Ngàn năm còn khóc chuyện sông hồ 
Bài ca trường dạ ngâm chưa dứt 
Đã thấy dâng buồn ngát ý thơ 

 
Chiều xuống mưa xanh màu nhớ thương 
Hơi thu man mát gió lên đường, 
Cố nhân xa cách nghìn sông núi 
Cách biệt đôi bờ thoáng phấn hương 

 
Ta gọi em thầm em gái ơi 
Chiêm bao toàn những chuyện phương trời 
Hờn lên ly rượu miền gai lửa 
Chợt thấy em sầu lệ đẫm rơi 

 
(*) Bài thơ này được ký dưới bút hiệu Nguyễn Minh Lang, là tên một người bạn của Thanh Nam, và được đăng trên báo văn nghệ Thẩm Mỹ của nhóm Thanh Nam năm 1954 
Nhà văn Duyên Anh kể lại lời Thanh Nam “Ừ. Tao ký tên Nguyễn Minh Lang. Hơi hớm Đôi Bờ của Trần Quang Dũng, phải không mày?”

 
Thanh Nam

 

No comments: