Thursday, June 8, 2017

Tha Hương Trên Đất Khách - vkp Công chúa nhỏ


THA HƯƠNG TRÊN ĐẤT KHÁCH

 

 
**Lão rồi tính khí thất thường
Đã hơn bảy chục... khói sương dạn dày
Cổ lai hi  được mấy ai?
Gặp nhau ôn cố, men say vơi đầy
Mừng vui tâm sự ngất ngây
Nằm gai nếm mật lất lây xứ người
Cuối đời chia sẻ ngọt bùi
Bạn già  thân thiết làm tươi nụ hồng

 
**Qua rồi tuổi mộng long đong
Nhưng nào quên được tình nồng ngày xưa
Thuở cùng che nắng đụt mưa
Mo cau cùng đội, ướt mưa cùng về...
Bây giờ một cảnh hai quê
Nơi xa xăm đó lê thê nỗi buồn!

 
**Quê hương dù có nhiểu nhương
Vẫn là đất mẹ đoạn trường sinh ra
Công cha nuôi dưỡng bao la
Cù Lao chín chữ đậm đà ơn sâu
Quê người đè nén nỗi sầu
Đem lòng trải thảm trên lầu văn thơ

 
**Tìm đâu quá khứ?... Thẫn thờ!!!

               
Saigon Mùng 5 Tháng 5 Đinh Dậu
( Tết Nửa Năm 2017 )

Vkp công chúa nhỏ

 

 

No comments: