Sunday, June 4, 2017

Đồ Giả - Bùi Chí VinhĐỒ GIẢ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đất nước toàn đồ giả
Sống trên quê hương như không phải của mình Nếu là thật, sao chính quyền không chiến đấu Sao giặc đến nhà vẫn ngậm miệng làm thinh? Sao giặc đến nhà, đàn bà vẫn đỏng đảnh thời trang Đàn ông vẫn kinh doanh trên bàn nhậu
Con nít biết chửi thề cùng lúc với chơi game
Đất nước đóng kịch phồn hoa như nói láo
Đất nước không còn giọt máu 
Quần đảo xanh xương hệt những nấm mồ  Quân không điếu phạt thì làm sao khử bạo ?
Đường lưỡi bò mồm Tàu Cộng nhấp nhô Đất nước toàn bọn vua quan bán nước nằm mơ 
Ngồi bó gối chờ Phillippines kiện cáo 
Há miệng chờ sung ngậm trái đắng Formosa 
Ăn thịt lẫn nhau chẳng khác gì linh cẩu
Đất nước cuối cùng chỉ là hư ảo 
90 triệu nhân dân như cọng rác bọt bèo 
Ai cũng mong mau đến ngày tận thế 
Gặt hết những gì ma quỷ đang gieo !  

 
18-7-2016
Bùi Chí Vinh 

Người chuyển bài - HV

No comments: