Sunday, June 4, 2017

Thư Gởi Bạn Già & Nhớ Bạn - Khôi Nguyên


 

   Trăm năm còn lại gì đâu,
Chỉ còn nấm mộ cỏ khâu bên đàng!
Tài hoa, tiết liệt, đài trang,
Cùng chung một giấc mơ màng chiêm bao.
Giàu nghèo chức trọng, quyền cao,
Cũng bàn tay trắng khi vào hư không
Thôi thì hãy sống  thong dong?
Cuộc đời tự tại ngoài vòng bon chen.   
Không màng thế sự chê khen
Lấy lòng nhân hậu thân quen mọi người.
Chúng mình trên dưới bảy mươi,
Có thọ thêm nữa cũng mười năm thôi.
Hơi đâu chuốc lấy sự đời,
Gặp nhau xởi lởi nói cười, mất chi?
Vui mừng thể hiện, ôm ghì!
Đậm tình thân ái, có gì đẹp hơn!..

Khôi Nguyên

Nhớ Bạn

 
Cùng quê,cùng xứ, lại cùng thầy,
Năm chục năm qua, gặp lại đây.
Thảo luận Văn chương "Diều gặp gió",
Phê bình Thi họa " Cá thêm vây".
Khúc ca Thân Hữu sao sai nhịp?
Điệu nhạc Tri Âm bỗng đứt dây.
Xa bạn thình lình, lòng nhớ tiếc!
Tình đang thân thiết, mất trong ngày!

Khôi Nguyên

 

No comments: