Thursday, June 8, 2017

Nếu Về Nơi Phố Cũ - Thuyên HuyNếu Về Nơi Phố Cũ

 

Mai nếu người về nơi phố cũ
Con sông Vàm cũng nước hai mùa
Đôi bờ hàng phượng già còn đó
Sân trường lá vẫn ngập lối  xưa

 
Đường về mấy ngõ hoa rụng trắng
Từ độ người đi bỏ tuổi hồng
Ở đây mùa hạ thường đi vắng
Con đò cứ muộn chuyến qua sông

 
Xe buồn bến đổ không người đợi
Ghế đá chiều rơi những ngậm ngùi
Hẹn hò giờ đã xa vời vợi
Biết tìm đâu nữa bước chân vui

 
Lạ quen chỉ còn là sương khói
Tiếc thương thương tiếc cũng muộn màng
Hạ đi rồi mùa thu chưa tới
Theo người thu bỏ phố sang ngang

 
Thuyên Huy

 

 

 

No comments: