Wednesday, June 21, 2017

Mãi Còn Có Nhau - vkp Công chúa nhỏ


MÃI CÒN CÓ NHAU 

 


 Dáng anh cây cau lão
Cành lá đã xác xơ
Em vẫn là chùm gởi
Bám chặt anh... dại khờ!

            *
Trải qua bao ngang trái
Vẫn chắt chiu giữ gìn
Bao kỷ niệm đẹp xinh
Của một thời hoa mộng...

            *
Một lần nào gặp lại
Chưa trọn nghĩa phu thê
Trăm năm nguyện ước thề
Cuối đời cùng chung bước...

            *
Dù bây giờ xa cách
Nhưng hy vọng mai sau
Cho đến nghìn năm nữa
Mình mãi còn có nhau!!!

 
Saigon 18/6/2017
Vkp cong chúa nhỏ

No comments: