Tuesday, June 27, 2017

Ngồi Đó Mùa Thu Về - Thuyên Huy


Ngồi Đó Mùa Thu Về
Để tặng Thu Hồng


 


Người ngồi đó mùa thu về trước mặt
Vàng lá rơi ray rứt khúc biệt hành
Quanh đâu đây mưa buồn mưa héo hắt
Nghe tình sầu rớt từng giọt mong manh

 
Đem nhung nhớ trả về ngày tháng cũ
Thả tiếc thương bay theo gió ngậm ngùi
Người bật khóc theo muôn chiều lá đổ
Nửa kiếp đời cứ thăm thẳm mù khơi

 
Đường vẫn dài dấu chân người qua đó
Cũng con chim hoang trên tượng đá gầy
Bài hát quen lê thê chiều quán nhỏ
Người muộn màng nuối tiếc thoáng hương say

 
Người ngồi đó mùa thu chưa đi vội
Lối về xa xếp lại áo thu vàng
Lá thư xưa lời thương yêu đã mỏi
Chút lệ tình cho hồn quấn khăn tang

 
Thuyên Huy
Giữa thu Broken Hill 2015

 

 

No comments: