Monday, April 15, 2024

Không Là Nắng Gò Dầu - Thuyên Huy

 Không Là Nắng Gò Dầu

 

Ở đây bây giờ trời nắng hạ

Nhưng không là nắng hạ Gò Dầu

Nắng bên sông Vàm chiều bóng ngã

Tan trường qua cầu người bước mau

 

Tôi từ làng nghèo ra chợ quận

Tình cờ mình lại học chung trường

Chưa quen nhưng hồn ngơ hồn ngẩn

Đường theo sau về cứ vấn vương

 

Lối vào nhà người hoa phượng đỏ

Tiếng ve nức nở gọi hè về

Chia tay nắng hạ chiều hôm đó

Cuối đường mình bước ở bước đi

 

Tựu trường trở lại năm học cuối

Sân trường xao xác phượng muộn rơi

Lớp xưa đã không còn người cũ

Đường chiều về đơn độc mình tôi

 

Gò Dầu bây giờ còn nắng hạ

Sông Vàm còn chiều ngã bóng xưa

Tôi hơn nửa đời nơi xứ lạ

Hơn nửa đời người đã như mơ

 

Thuyên Huy


No comments: