Tuesday, April 2, 2024

Đưa Người - Nguyễn Đạm Luân

 Đưa Người
 Ta đưa người cuối ga chiều

Nắng thưa thớt nắng phố liêu xiêu mờ

Gầy vai tóc xỏa buông hờ

Đôi tà lụa thuở người chờ người đưa

Cũng thu vàng trải lá thưa

Từ nay đơn lẻ đường xưa ta về

Tiếng còi thúc giục nảo nề

Lạnh lùng tàu đến người đi sao đành

Bỏ ta một nửa cuộc tình

Nửa cuộc tình lỡ chênh vênh phận đời

Tàu đưa về đó người vui

Ga buồn ta ở ngậm ngùi chiều đi

 

Nguyễn Đạm Luân

Viết cho một người không biết sân ga - 2024

No comments: