Wednesday, April 17, 2024

Những Dòng Thơ Tháng Tư Đen - PTL, Nguyễn Cang, THT

 

NHỮNG DÒNG THƠ THÁNG TƯ ĐEN

Thói đời
Hạm trưởng Lê Bá Hùng tàu khu trục USS Lassen năm 2009 cặp bến Đà nẳng

 

1. Thói đời

 Năm bảy lăm bị anh xua đuổi
Nay trở về anh trổi hoan ca
Anh
nào quý mến dân ta
Chỉ hòng bòn xén đô la của người
 
Hãy
bình tâm nhịn cười nhìn kỹ
Anh thật lòng hoan hỉ vô cùng
Nào anh có điếc có khùng
Nhưng anh mở miệng “anh hùng của tôi”
 
Nếu tôi vẫn tả tơi khố rách
Anh đi tìm ngõ ngách bỏ tù
Anh nào có dại có ngu
Mà anh chỉ biết cái lu đồng tiền
 
Tháng 11 năm 2009

PTL 

2. Người ở lại

Chiều tàn đồi núi hoang vu
Hoàng hôn buông xuống khói mù hắt hiu
Chim bay mỏi cánh đường chiều
Chạnh lòng nghe thấy ít nhiều hư vô
Rừng thưa rải rác nấm mồ
Nghe chừng thác đổ trận đồ năm xưa
Anh nằm gió lạnh đong đưa
Bốn lăm năm lẻ chưa về gặp nhau
Người đi bỏ áo chiến bào
Trần gian cát bụi bay vào hư không
Dọc bờ sóng biển mông mênh
Thuận An* thân xác lênh đênh giữa dòng
Gọi hồn cuối bãi ngoài sông
Vùi thây biển mặn long đong tháng ngày
Thương người góa phụ bi ai
Trăm năm cổ mộ khóc hoài nghìn thu . 

Nguyễn Cang

26/4/21

*Thuận An: cửa biển chết người trong cuộc di tản 1975.

 3. Xuân nguyện cầu 

Biết ai hèn hạ biết ai sang
Lẫn lộn vàng thau đứng ngổn ngang
Đất nước sản sinh loài quỷ đỏ 
Nhân dân xuất hiện tấm lòng vàng
Chóp bu lãnh đạo đầu mù tịt
Quần chúng ngu đen óc rõ ràng
Cầu mong Thượng Đế ban ơn
Phước
Cho Việt Nam mình được mở
mang

THT 

 

 

No comments: