Tuesday, April 9, 2024

Thư Cuối Cùng Cho Người - Thuyên Huy

 Thư Cuối Cùng Cho Người

 Ngày mai người khăn áo sang sông

Cho gởi theo lá thư cuối cùng

Chữ yêu không còn nơi dòng cuối

Để tôi không còn nữa chờ mong

 

Đường chiều về quen nhau đầu thu

Từ đó cho đến tận bây giờ

Khi phố bâng khuâng mùa tàn hạ

Chưa lần đưa đón để người chờ

 

Biết nói gì người đi sẽ đi

Người tiếc chi hai tiếng biệt ly

Thư có cánh phượng khô người tặng

Chúc tôi may mắn cuối mùa thi

 

Và có thêm chiếc lá thu phai

Của ngày đầu đó tay trong tay

Mai chắc tôi cũng rời phố cũ

Hết rồi giấc mộng chuyện sum vầy

 

Đọc xong người hãy bỏ xuôi dòng

Để khỏi bận lòng phút sang sông

Lá thu cánh phượng trôi về biển

Thăm thẳm chôn theo một nổi lòng

 

Thuyên Huy

Chiều xuống thấp giữa thu 2024

 

No comments: