Wednesday, April 24, 2024

Nghĩa Trang Chiều - Nguyễn Đạm Luân

 Nghĩa Trang Chiều

 

Chiều hiu hắt nghĩa trang

Buồn cũng buồn ngày cũ

Nắng ngã bóng thu vàng

Lẻ loi người nằm đó

 

Người đi trời vào thu

Mang theo sầu vạn cổ

Chôn sâu đáy huyệt mồ

Ngậm ngùi vàng là đổ

 

Hôm tôi tiễn người đi

Sụt sùi mưa thu khóc

Vĩnh biệt tuổi xuân thì

Nảo nề thiên thu khúc

 

Đêm nằm nghe tiếng mưa

Ngỡ người về đâu đó

Gác trọ bóng trăng xưa

Chênh chếch mờ không tỏ

 

Người dưới đó lạnh không

Trên này cuồng gió hú

Nghĩa trang chiều lạnh lùng

Nghẹn ngào mưa lệ đổ

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: