Friday, January 14, 2022

Chào Năm Mới 2022 - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 90- VƯỜN THƠ MỚI

Bài xướng:
 

CHÀO NĂM MỚI 2022


Tháng ngày u ám sắp sang trang,
Thiên hạ lao đao bệnh chướng tràn.
Nhiễm dịch, xác thiêu, trời hắt lửa,
Cấm đường, dân đói, đất sôi gan.
Chán nhìn hiện tại sao tăm tối,
Đành mộng tương lai sẽ rỡ ràng.
Quên hết hạ buồn, thu khó nhọc,
Chào nhau năm mới tiếng cười vang…

Minh Tâm   30/12/2021

 

Họa 1:

          

 VẬT GIÁ LEO THANG

 

Cả nước người người bịt khẩu trang

Khiến cho thiên hạ ức dâng tràn

Leo thang vật giá tăng vùn vụt

Nhìn cảnh dân nghèo giận tím gan.

Đi đó đi đây nghe oán trách,

Lội xuôi lội ngược thấy ràng ràng.

Ăn xôi chịu đấm tim như cắt,

Không biết làm sao cho vẻ vang.

 

PTL

Jan. 2022

 

Họa 2:

          

TẾT BUỒN.

 

Đón Tết mai vàng đã điểm trang,

Năm nay đại dịch khắp nơi tràn.

Chợ hoa cấm họp buồn hiu dạ,

Chủng mới hù hè sợ nát gan.

Bạn hữu gia đình ngưng tụ họp,

Khẩu trang che mặt vẫn còn ràng.

Dân tình thất nghiệp không tiền sống,

Thống khổ, muôn lời oán hận vang.

 

Mỹ Ngọc,

Jan.7/2022.

 
Họa 3:

          

SÀI GÒN BÂY GIỜ

 

Thành phố mây mờ cảnh lặng trang

Thương về quê mẹ lệ dâng tràn

Nghèo hèn chạy gạo nghe đau ruột

Phú quý đốt tiền thấy ứa gan

Xã hội cách ly ngưng sản xuất

Quê hương tan tác hết chàng ràng

Ai ngờ dịch bệnh lại bùng phát

Đất nước bao giờ được vẻ  vang? !!

 

Nguyễn Cang ( Jan. 5, 2022)

 

Hoạ 4:

           

DỊCH LAN TRÀN

 

Thiên hạ bây giờ biết cải trang

Che mày bịt mặt dịch lan tràn

Sáng trưa chiều tối nghe tin tức

Mỗi khắc mỗi giây sợ khiếp gan

Sinh mệnh con người treo lấp lửng

Sớm còn tối mất thấy ràng ràng

Khắp nơi thế giới đều lo sợ

Nguy hiểm Cô Vi nổi tiếng vang.

 

Hương Lệ Oanh VA

 

 

 

 

No comments: