Tuesday, January 18, 2022

Gởi Trả Người - Thuyên Huy

 Gởi Trả Người

Trả Nguyễn TTH

 


Tôi gởi trả người ngày tháng cũ

Tháng ngày cùng hẹn chuyến trăm năm

Thương yêu như mưa cuồng sóng lũ

Giờ chỉ còn là chuyện xa xăm

 

Tôi gởi trả người lời xin lỗi

Nếu nhận thì biết giữ vào đâu

Tiếc là sao người đi quá vội

Quên bỏ lại sau nửa tình đầu

 

Tôi gởi trả người mùa mưa phố

Những cơn mưa muộn dài lê thê

Đưa nhau đi mưa theo tới ngõ

Nón che chung lối không muốn về

 

Tôi gởi trả người đường Phượng đỏ

Ngày tan trường đầu Hạ chia tay

Cánh hoa khô vẫn còn trong vở

Bây giờ người nơi đó tôi đây

 

Là tất cả những gì tôi trả

Để không còn phải nợ gì nhau

Lỡ gặp ừ quen nhưng rất lạ

Cũng xin đừng làm lại từ đầu

 

Thuyên Huy

Giữa đêm mưa 2021

No comments: