Friday, January 7, 2022

Em Bến Cầu Tôi Gò Dầu Hạ - Thuyên Huy

 Em Bến Cầu Tôi Gò Dầu Hạ

Nhớ khôn nguôi nơi mà lâu lắm chưa có lần về

 














Quê tôi Gò Dầu Hạ

Làng em bên Bến Cầu

Cũng sông Vàm hai ngả

Mình cùng nghèo như nhau

 

Cau nhà em trổ muộn

Dừa nhà tôi trái thưa

Đất khô rau mấy luống

Chờ trời thương đổ mưa

 

Quen nhau sáng chợ quận

Em áo ngắn tóc thề

Thoáng hương thơm bông Súng

Cùng mơ mối tình quê

 

Từ đó quê tôi nhớ

Làng em đã biết thương

Chiều chiều ra đầu ngõ

Chờ người vương vấn vương

 

Rồi tôi rời quê cũ

Bỏ Gò Dầu đi xa

Miệt mài đời dong ruỗi

Quên Bến Cầu ngày qua

Ngày tìm về chốn cũ

Quê em Bến Cầu xưa

Em không còn ở đó

Trắng Cau rụng cuối mùa

 

Sông Vàm vẫn hai ngả

Gò Dầu Hạ Bến Cầu

Em giờ nơi xứ lạ

Tôi một nửa hồn đau

 

Thuyên Huy

Xứ người chiều mưa giông tháng Giêng 2021

No comments: