Tuesday, January 13, 2015

Beautiful Ice and Snow Formations - Khôi Nguyên sưu tầm


 
Kg Quý Thân Hữu,

     
Mời quý vị xem hình số 6 và đầu số 11 để thấy thế nào là màn thạch nhũ. Quý xem số 24 để thấy cây dát bạc ròng mà tôi đã tả trong bài thơ Cảm Tác Mùa Đông gửi cho quý vị.

Trân trọng kính chào.

 Khôi Nguyên

 

 Beautiful Ice and Snow Formations
      Hình Cây Dát Bạc Ròng, được tả trong bài "Cảm Tác Mùa Đông" - Khôi Nguyên


Khôi Nguyên - Sưu Tầm


No comments: