Saturday, January 31, 2015

Tàn Thu Khúc - Thuyên Huy


Tàn Thu Khúc

 Để nhớ mùa Thu có một người cố quên ở cuối đường ra chợ Gò Dầu Hạ năm 1971

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Như con chim sâu nhỏ
Em đứng nép cuối vườn

Bên trời mưa Thu đổ
Làm sao biết mà thương

 
Đồng hoang trơ gốc rạ

Bụi đỏ hắt hiu mờ
Ngõ về xơ xác lá

Tình vẫn còn ngu ngơ

 
Gói đời trong hiu quạnh
Hong chút lửa bên đường

Ấm lòng sông rẽ nhánh
Quanh mình sương khói sương

 
Xôn xao hờ cổng khép

Vàng mấy ngõ vườn xưa
Em đi trời Thu chết

Thật mình biết nhau chưa..

Thuyên Huy
No comments: