Tuesday, January 20, 2015

Gặp Tiên Nữ Ở Động Thiên Thai - Nguyễn Cang, Hồ Nguyễn & Khôi Nguyên


Gặp Tiên Nữ Ở Động Thiên Thai – Xướng & Họa – Nguyễn Cang, Hồ Nguyễn & Khôi Nguyên
 

 

 
BÀI XƯỚNG
 
Gặp tiên nữ ở động Thiên Thai


 
Mải lo hái thuốc, nhập Thiên Thai,
Lơ lững tầng mây áo trắng bay.
Thấp thoáng vườn đào tiên nữ giáng,
Mơ màng cành ngọc *Nguyễn mê say.
Trần gian hệ lụy đâu còn nhớ,
Tiên cảnh an bài chẳng dễ thay.
Sáu tháng nhớ nhà chàng trở lại,
Đường xưa mất dấu biết tìm ai?

                                    
Nguyễn Cang
 

(1/18/15)
* tích Lưu Thần Nguyễn Triệu nhập Thiên Thai. 
 
 

HỌA 1

 
Nguyễn Triệu bần thần ngắm cảnh Thai,
Tách hồn lạc vía thoãng như bay.
Vườn đào tiên nữ lung linh giáng,
Cảnh ngọc thần tiên Nguyễn đắm say.
Thế tục thăng trầm quên bẳng hết,
Thần tiên tuyệt sắc dễ nào thay.
Trần gian trở bước qui hồn phách,
Có nhớ trần gian hay nhớ ai?

    
   

Hồ Nguyễn


HỌA 2


Từ Thức Lạc Động Đào


Dạo chơi trần thế dáng khoan thai,
Hoa gãy phải đền, hồn vía bay.
TỪ THỨC thương tình xin thế áo
GIÁNG HƯƠNG được thả nợ tình say
Lương duyên từ đó còn vương vấn
Chồng vợ sau này chẳng đổi thay.
Tiên cảnh một năm, đời thế kỷ
Phàm trần có biết hỡi chăng ai
?
            
Khôi Nguyên

 


 

 

No comments: