Thursday, January 8, 2015

Nhớ Về Tây Ninh-Nguyễn Cang & Tây Ninh Gợi Nhớ-Phượng Ngày xưa


Nhớ trường xưa (II)    


Hoài niệm Tây Ninh nhớ tuổi thơ
Nhớ trường công lập* thuở ươm mơ
Chuông reo vội vã em rời lớp

Cổng khép hờ anh mãi đứng chờ
Phượng đỏ trơ cành hoa nở muộn
Sân trường lác đác lá vàng rơi
Khói mây che kín khung trời cũ
Hiu hắt bên nầy lạnh thấm môi.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Cang

(cựu HS/THTN)

 *trường trung học công lập mở khóa đầu tiên năm 1955 tại Tây Ninh

 

Tây Ninh Gợi Nhớ
  
 
 
 
 
 
 


Tây Ninh gợi nhớ nỗi niềm riêng
Đi qua bóng mát rừng Thiên Nhiên

Đến trường Đạo Đức chăm chỉ học
Tung cánh  bay cao khắp mọi miền…

         
Em vì biếng học phải quỳ hương

Nước mắt ngắn dài thấy mà thương
Bên phòng giám thị anh ngồi đợi

Lau dùm dòng lệ, dạ vấn vương…

 
Học chung đệ thất Lê Văn Trung
Em mê cây trái với thêu thùa

Anh mê banh đá quên vào học
Thầy phạt roi mây cũng chẳng chừa…

         

Tan trường hai đứa về chung đường
Bàu Năng Suối Đá vẫn cùng phương

Đường dài xe cũ, em đi chậm…
Anh lặng thầm…sao giờ nhớ thương?

 

Ngày Lễ rủ nhau lên Núi Bà 
Leo từng tam cấp thấy còn xa

Lấp lánh cát Vàng chìm đáy Suối
Chùa Hang ghi nhớ dáng ngọc ngà…(1)

 
Xa quê, hai đứa sống hai nơi

Em vào Đại học, anh trùng khơi
Ôm mộng hải hồ đời lính biển

Tơ hồng đứt đoạn bởi do Trời!

 
Giờ hối tiếc… cũng đã chia phôi
Tóc xanh nay đã bạc trắng rồi

Quên đi những tháng ngày thơ dại
Kiếp người như thể áng mây trôi!!!


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 Saigon  7/1/2015

Phượng Ngày Xưa
(1) Khoảng năm 1960 có một ni cô trẻ đẹp, tu ở Chùa Hang nhưng chưa kịp xuống tóc.

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: