Sunday, January 25, 2015

Hai Vầng Nhật Nguyệt - Công Chúa Nhỏ & Nhật Nguyệt Tương Giao - Nguyễn Cang


Hai Vầng Nhật Nguyệt
 
 
 
 
 


Tình cách ngăn, đêm không tròn giấc ngủ

Cứ bâng khuâng ray rứt mãi chẳng thôi

Tâm tư thổn thức, lòng dạ rối bời

Đôi ta giống như hai vầng nhật nguyệt!

*

Ngưu Lang Chức Nữ dẫu xa biền biệt

Nhưng hàng năm vẫn có dịp bên nhau

Anh  và  em để thời gian trôi mau

Tóc bạc màu nghe chừng càng xa cách!

*

Ân tình xưa giờ chỉ là ảo ảnh

Yêu đương muộn màng, không nợ chẳng duyên

Đến với nhau chi?  Thêm chuốc ưu phiền?

Ngậm cay đắng …tội tình thân cô phụ!

*

Thôi quên đi, chuyện tình buồn ngày cũ

Bước lang thang  vào trang cuối cuộc đời

Bến đỗ đợi chờ sao quá chơi vơi?

Duyên dang dở nổi trôi sầu cách biệt!

                  

 Saigon 23/ 1/ 2015

 Công Chúa Nhỏ
 
 

 
 
 
 
 Nhật Nguyệt Tương Giao
Đáp bài Hai Vầng Nhật Nguyệt của Công Chúa Nhỏ

 

Ta hận đời gieo bao  đắng cay

Quá khứ cạn nguồn nhục chí trai

Những tưởng xứ người vui hạnh phúc

Nào ngờ lòng cứ nhớ về ai!


Ngẫm buồn cho phận số long đong

Năm tháng gần kề mộng chửa xong

Muốn về cố quận nhưng xa  quá

Hứa thật  nhiều cho em đợi mong!


Trách cao xanh cứ mãi vô tình

Đường đời lạc bước chốn u minh

Bao giờ gặp  lại người em nhỏ

Của thuở học trò tuổi lặng thinh


Trường cũ năm xưa học Đệ nhất

Hai đứa cùng chung một lớp ngồi

Cách hai dãy bàn, anh nhìn trộm

Tóc xỏa bờ vai, mộng lứa đôi.


Năm mươi năm lẽ đời ngăn cách


 Biền biệt mỗi người một hướng đi

 Ai khiến bây giờ mình gặp lại

Bất ngờ biết nói trước sau gì!


Gặp gỡ làm chi  đã muộn màng

Để phải lâm vào cảnh trái ngang

Đò chiều tách bến sao còn đợi?

Đứng mãi không về, dạ xốn xang!


Nhật  nguyệt tương giao  thường  xảy ra

Phải chăng ngày ấy của hai ta

 Má  thắm  môi kề, trăng  chợt tắt

Đất Trời sẽ nổi trận mưa sa...


24/1/2015
Nguyễn Cang

 

 

No comments: