Monday, January 19, 2015

Tết Ta & Chúc Tết - Khôi Nguyên


Tết Ta

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đông Bắc Hoa Kỳ đón Tết Ta

Vẫn còn lạnh giá tựa băng hà .

Nàng Xuân " xông đất "đi xe tuyết,

Ông Táo "chầu trời" mặc áo da.

" Hái lộc " nhằm khi cây chửa lá,

" Xuất hành " gặp lúc chợ không hoa.

Xót thân lữ thứ buồn da diết,

Thấm thía làm sao nỗi nhớ nhà !

 
Khôi Nguyên 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúc Tết


Dịp Tết kính chào Tỷ, Muội, Huynh

Chúc mừng năm mới đậm chân tình:

Ông Bà Phúc Lộc vui trường Thọ,

Con cháu tài hoa phát hiển vinh.

Trưởng Thượng lưu gương thơm họ tộc,

Tử Tôn để tiếng tốt gia đình.

Bách niên giai lão hằng mong đợi

Văn hóa đạo nhà nối hậu sinh...

Khôi Nguyên

 

No comments: