Wednesday, January 21, 2015

Phú Sĩ Sơn - Thơ Xướng Họa - Hồ Nguyễn, Khôi Nguyên & Nguyễn Cang


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÚ SĨ SƠN                         

 
Núi tuyết vươn cao giữa biển trời,

Mây giăng xếp nón đỉnh chơi vơi.

Ru hồn viễn xứ ngây ngơ khách

Hốt vía phương xa lẩn thẩn đời.

Giá lạnh nhưng tình không thấy lạ

Chơi vơi lại hấp dẫn muôn nơi.

Vang danh Phú Sĩ miền Đông Á,

 Lừng lẫy non cao tuyết tuyệt vời.

                                                                                             
Hồ  Nguyễn

 
BÀI HỌA 1

 

Phú Sĩ Sơn

 

Từ biển nhô lên núi chọc trời

Quanh năm tuyết phủ chẳng hề vơi

Đi thăm Phú Sĩ hên tròn kiếp,

Được đến Phù Tang thỏa suốt đời.

Dưới thấp hân hoan lên tới đỉnh,

Trên cao sung sướng thấy nhiều nơi.

Thái Dương Thần Nữ nghìn giai thoại,

Phái đẹp muốn leo, mộng khó vời.(1)

              
Khôi Nguyên

(1) Núi linh thiêng, cấm phụ nữ lên.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI HỌA 2

Phú Sĩ Sơn

Phú Sĩ tuyết giăng ngất cổng trời
Thắm tình nước Nhật mãi chưa vơi
Đỉnh cao mây trắng đan hình chóp
Biển  thấp sương mờ chất ngất đời
Ngắm cảnh hân hoan yêu xứ lạ
Thương người xao xuyến nhớ đôi nơi
Đông Kinh, Phú Sĩ niềm kiêu hãnh
Nét đẹp Phù Tang mãi tuyệt vời!


Nguyễn Cang

  

 

 

No comments: