Wednesday, January 17, 2018

Thiên Nhiên - Khôi Nguyên


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tạo Công tưởng thưởng cho người đời,
Thắng cảnh, danh lam rải khắp nơi,
Sa mạc,rừng sâu,ngay đáy biển,
Hoa thơm, cỏ lạ vẫn sinh sôi.
Đàn nai ngơ ngác bên bờ suối,
Cánh hạc bay cao vút tận trời.
Thạch động, lâu đài in đáy nước,
Thiên nhiên đẹp quá! Thiên Nhiên ơi!
 

Hình Ảnh

 
Các tay săn nh mt tinh đi,
Thế giới chọn hình đẹp quá thôi.
Thành quách, núi cao in đáy nước,
Trời xanh, mây trắng thuyền ra khơi.
 

San Hô

 
San hô giống hệt cây trên bờ,
Mầu sắc thần tiên gợi ý thơ.
Đáy biển phải chăng nhiều bí ẩn?
Nhìn đây mà cứ tưởng mình mơ !
Khôi Nguyên

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

No comments: