Wednesday, January 3, 2018

Về Nhặt Lá Thu Vàng Cũ - Thuyên HuyVề Nhặt Lá Thu Vàng Cũ

Nhớ Vương Thị Nguyện, người bỏ đời đi sớm khi chưa kịp về lại Gò Dầu xưa, cuối thu như đã hẹn

 
Tôi về nhặt lá thu vàng cũ
Đốt lên sưởi ấm chút mộ sầu
Dốc dài cũng bước chân tình lỡ
Từ ngày mình biền biệt mất nhau

 
Người bỏ lại đây ngày tháng nhớ
Đường xưa tìm đâu nữa lối về
Xe tang trắng nhịp hồi chuông đổ
Gọi người trời đất chợt u mê

 
Trang thư nắn nót chưa kịp gởi
Chữ yêu còn đậm nét mực xanh
Tôi đây người đó xa vời vợi
Mắt lệ rưng rưng khúc biệt hành

 
Phố vẫn lá vàng mùa thu cũ
Tôi cũng kiếp người nợ ruỗi dong
Ngữa tay hứng giọt mưa buồn đổ
Gởi ai cho trọn một nổi lòng

 
Tiếc thương rồi cũng đường đôi ngả
Thôi đành người ở lại tôi đi
Nặng chuyến xe đời hồn bia đá
Một mai mấy lần nữa thu về

 
Thuyên Huy - 2017

No comments: