Wednesday, January 17, 2018

Lời Cuối Cùng - Thanh Tịnh


Lời cuối cùng

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rồi một hôm, nếu về, cha hỏi: 
Mẹ ở đâu? con biết nói sao? 
Con hãy bảo: trông cha mòn mỏi 
Mẹ từ trần sau mấy tháng đau. 

 

II 

Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ? 
Mẹ khuyên con hãy trả lời sao? 
Con lặng chỉ bình hương khói rẽ. 
Và trên giường chỉ đĩa dầu hao! 

 

III 

Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ 
Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng? 
Con sẽ chỉ một cây đào nhỏ 
Bên cây tùng, rồi đứng lặng yên. 

 

IV 

Còn mồ mẹ, nếu cha muốn biết, 
Phải hướng nào, con nói cùng cha? 
Con lặng chỉ bầu trời xanh biếc 
Và bên trời chỉ nội cỏ xa!

 
Thanh Tịnh

Tiêu đề bài thơ này trước đây một số sách báo ghi là Rồi một hôm. Bài thơ được phóng tác từ bài Et s'il revenait un jour của Maurice Maeterlinck (Bỉ), và đã từng chiếm giải nhất đồng hạng với bài Từ đấy của Phạm Đình Bách trong cuộc thi thơ tháng 2-1936 do Hà Nội báo tổ chức. 

Hà Nội báo, số 5 ngày 5-2-1936

 

No comments: