Monday, January 15, 2018

Phố Buồn Nghe Tiếng Mưa - Thuyên HuyPhố Buồn Nghe Tiếng Mưa

Để tặng một người họ Nguyễn - căn nhà bên kia bờ sông, cuối  phố chợ Tây Ninh 1969

 

Phố buồn nghe tiếng mưa
Hoa nhà ai tím rụng
Cũng bài hát tình xưa
Người về ngang lúng túng

 
Áo gầy suối tóc đưa
Mơn gió thu chiều xuống
Thương biết nói sao vừa
Nắng ngập ngừng rớt muộn

 
Đứng bên này nhìn theo
Mơ một ngày chung lối
Mưa rớt giọt buồn thiu
Ngại ngùng chưa dám hỏi

 
Một mình qua lối quen
Lạnh lùng khung cửa nhỏ
Đêm dìu phố lên đèn
Tương tư từ dạo đó

 
Phố buồn nghe tiếng mưa
Người quên người hối hả
Thu vội vã sang mùa
Chợt nhìn nhau xa lạ

 
Thuyên Huy
Melbourne thu 2017

No comments: