Thursday, January 25, 2018

Hoa Anh Đào - Khôi Nguyên


 

 

Hoa Anh Đào

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anh em kết nghĩa, tich “Đào Viên”
Từ Thức " Động Đào" lạc cõi tiên
" Đào Cốc Lục Tiên" trong võ hiệp
" Đào Hoa" Thôi Hộ gặp lương duyên...
 
Phù Tang tặng Mỹ hoa Anh Đào
Thời tiết khiến hoa hư một số
Mười hai (1912), năm sáu ( 1956) gởi bù hao.
 
Ba ngàn, tám trăm,bảy (3807) giờ đây
Tên tuổi từng Hoa chép đủ đầy
Gồm có mười hai (12) loài giống tốt
Hàng năm Hoa Hội rất vui vầy!
 
Phù Tang còn gọi nước Anh Đào
Hoa tặng suy ra ư nghĩa cao
Nhật Mỹ ngắm hoa chung kỷ niệm
Ngàn năm hữu hảo mối bang giao.
 
Anh Đào đẹp nhất giữa loài hoa
Cánh mỏng trinh nguyên vẻ ngọc ngà
Lả tả tung bay khi gió thoảng,
Thì thào chào đón khách đường xa!
 
Đến đây để ngắm hoa Anh Đào
Nở rộ rực trời, đẹp biết bao!
Sắc diện hoa tươi như mỹ nữ
Hỏi người du khách có chiêm bao?
 
Lợi tức hàng năm, trị giá cao
Nhờ người du lịch ngắm Anh Đào
Danh lam hắng cảnh giàu cho nước
Đã được viếng rồi vẫn ước ao.
 
Khôi Nguyên

 

 

No comments: