Saturday, January 6, 2018

Chúc Tết - Khôi Nguyên


 

 


Dịp Tết chúc cầu Tỷ, Muội, Huynh
Lời mừng năm mới đậm chân tình:
Ông Bà phúc lộc vui trường thọ,
Con cháu tài hoa phát hiển vinh.
Trưởng thượng lưu gương thơm họ tộc,
Tử tôn để tiếng tốt gia đình.
Bách niên giai lão truyền sau mãi
Văn hóa đạo nhà nối hậu sinh...

 
Tết Ta

 
Đông Bắc Hoa Kỳ đón Tết Ta
Vẫn còn lạnh giá tựa băng hà .
Nàng Xuân "xông đất"đi xe tuyết,
Ông Táo "chầu trời" mặc áo da.
"Hái lộc" nhằm khi cây chửa lá,
"Xuất hành" gặp lúc chợ không hoa.
Xót thân lữ thứ buồn da diết,
Thấm thía làm sao nỗi nhớ nhà

 
Khôi Nguyên

No comments: