Monday, January 22, 2018

Chiều Về & Muôn Bến - Thanh Tịnh


Chiều về 


Chiều về trên cỏ non thu, 
Trăng ve nắng nhạt sầu ru lá vàng. 
Hồ sâu chan chứa lệ ngàn, 
Nai con lạ núi muôn vàn bơ vơ. 
Chân mây mở rộng đợi chờ, 
Chim nương cánh gió làm thơ lạc vần. 
Một hai sao nở dần dần, 
Ngày đi lặng lẽ đêm gần gần đây. 
Bàng hoàng gió gạt hương cây, 
Đêm mông lung rộng trăng mây kín trời.

 
Muôn bến
 Sóng lụa đưa thuyền đỗ bến mơ, 
Trời dồn nẻo khuất khách bơ vơ. 
Thuyền trôi muôn bến tình quay lái, 
Khách vọng chờ xa một bến bờ. 

 
Miệt mài thuyền chảy nối mênh mông 
Rủ nắng thu tơ dính cạnh lòng. 
Khách lặng quay nhìn muôn bến khuất 
Tiếc thầm như gió quyện trời không? 

 
Thuyền trôi không bến tiếng không vang, 
Đời chảy quen sông đỡ lạ ngàn. 
Nhưng một chiều thu thuyền bỗng đỗ 
Bên bờ sông trắng gió lan man. 

 
Khách ghé nhưng lòng chẳng ghé theo 
Buồn vương trong bước nước sông reo. 
Chiều đưa tiếng gọi giang hồ vẳng 
Khách trở về sông lặng thả chèo.

 
Ngày nay, số 22 ngày 17-8-1940

Thanh Tịnh

No comments: