Saturday, January 27, 2018

Trận Vô Địch Túc Cầu Châu Á U 23 - Nguyễn Cang


Trận vô địch túc cầu Châu Á U23(2018)
 
 
 
 
 
Thứ bảy hôm nay chiếu trận cầu
U23 diễn tại đất Hàn Châu(1)
Việt Nam chung kết với U Táng(2)
Trung Quốc cầu trường tuyết ngập sâu
A Tóp(3) đánh đầu nâng tỷ số
Phạt đền Quang Hải gỡ bàn sau
Còi tan đội Việt thua đau điếng(4)
Cá độ nhảy cầu tự vận mau!

Nguyễn Cang(27/1/18)

Chú thích :
(1): Hàn Châu: một tỉnh của Trung Quốc
(2): U Táng: viết tắt tên nước Uzbekistan ( ở Trung Á )
(3): A tóp: viết tắt chữ R.Ashurmatov, tiền vệ xuất sắc của đội bạn.
(4): Việt Nam thua 1-2, trong trận chung kết ngày 27/1/2018.

 

No comments: