Monday, January 15, 2018

Cô Láng Giềng Tôi - Thanh Tịnh


Cô láng giềng tôi

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cô láng giềng tôi đẹp mặn mà, 
Môi hồng luôn điểm nụ cười hoa 
Gặp tôi qua ngõ thì cô đã 
thỏ thẻ: "Mời anh ghé lại nhà." 

 
Bên đường tôi ngắt cánh hoa lê 
Bỗng gặp cô em gánh gạo về. 
Trên gạo cô mời tôi đến để: 
Thúng này sách vở, thúng này... lê. 

 
Tôi si giọng hát của cô em 
Trong trẻo, thơ ngây giọng rĩ rền. 
Gấp sách tôi ngồi vơ vẩn mộng 
Giật mình canh vạc đã kêu đêm. 

 
Một hôm tôi viết bức thư tình 
Tạm biệt cô em đến Đế kinh. 
Đôi má ửng hồng cô đến nói, 
Nói hoài chỉ được: "Em yêu anh". 

 
...Về nhà độ ấy nhãn còn non 
Cách mặt cô em mấy hạ tròn. 
Thổn thức bên nhà hơi hát nhẹ 
Nhẹ nhàng mới biết hát ... ru con.

 
Thanh Tịnh
Hà Nội báo, số 17 ngày 29–4–1936

No comments: