Wednesday, January 10, 2018

Sài Gòn Nơi Những Quán Cà Phê - Phạm Hồng Ân


SAIGON, nơi những quán cà phê

Tặng thổ mộ Phú Thọ, chuyến thủy táng mặt trời.
 

 

 
 
 
 
 
 
những ngày SAIGON ngậm cười
nơi những quán cà phê bật khóc
những ngày rã rời
cô độc
trong mịt mù khói thuốc
em bước lên tìm kiếm mặt trời

những ngày SAIGON chơi vơi
Phú Thọ quàng vai phố thức
những quán cà phê ngập ngụa dưới mưa
có cái quán cà phê tiền kiếp
năm xưa
mời anh ngồi gõ nhịp
theo tiếng hát Thiên Trang rớt xuống đáy ly

những ngày SAIGON chia ly
những quán cà phê ray rức
ngụm cà phê sướt mướt
trên môi em đẫm ướt giọt mưa đêm
anh biết mùa tình lỡ làng
vội đánh mất những điều chưa thể mất

những ngày SAIGON hòa bình
bên thương tích chiến tranh la liệt
trong những quán cà phê oan nghiệt
ngụm cà phê tiết liệt
vẫn dành cho anh giữa chốn đông người
Phú Thọ-SAIGON thổ mộ một thời
chuyến cuối cùng
đưa mặt trời thủy táng

những ngày SAIGON choáng váng
dấu dép anh mòn nhẵn con đường
những ngày Phú Thọ tai ương
quán cà phê gục đầu khóa cửa
ôi từng hàng cây trang lứa
không còn em
trụi lá
lẻ loi.

Phạm Hồng Ân
Hiên Thư Các, mưa 16/09/2015

304Đen – Llttm - OVV

 

No comments: