Friday, January 19, 2024

Bao Giờ Cho Tới Bình Minh - Nguyễn Cang

 BAO GIỜ CHO TỚI BÌNH MINH

 
Chiều tàn một cõi mênh mông

Mùa xuân đến muộn long đong nửa đời

Trăng soi ghềnh đá buông lơi

Bàng hoàng tôi nhận ra tôi cuối đường

Mai nầy vạt nắng còn vương

Hanh hao hạ trắng xót thương cội nguồn

Cà phê giọt đắng mưa tuôn

Chuông chùa vọng tiếng mười phương Niệm Từ

Mưa buồn giọt lệ tương tư

Cung Đường phế tích còn dư muộn phiền

Bấc tàn một giấc cô miên

Chiều xuân gọi nắng còn nguyên môi mềm

Đêm khuya sao rớt đồi sim

Thuyền ai thấp thoáng sương đêm bập bềnh

Nửa vầng trăng khuyết lung linh

Uống say cho cạn chén quỳnh ngàn sau

Đêm tàn khách vội về mau

Ven đường dế khóc hanh hao cuộc tình

Bao giờ cho tới bình minh

Ly Tao niệm khúc cho mình nhớ nhau!


Nguyễn Cang ( Jan. 17, 2024)

 

No comments: