Thursday, January 4, 2024

Ta Về - Nguyễn Cang

 TA VỀ 


Bạn ơi ta đã trở về

Về thăm vườn cũ con đê đầu làng

Để nghe tiếng dế khóc than

Bao năm vắng tiếng khẽ khàng đêm thâu

Rừng Dầu* một thoáng qua mau

Thương người em nhỏ dạt dào tình quê

Trời chiều bóng ngả chân đê

Ta về chốn cũ bốn bề quạnh hiu

Trên không thấp thoáng cánh diều

Tuổi thơ còn lại bao nhiêu tuổi đời

Bây giờ nhạn lạc muôn nơi

Mái nhà mưa dột biển đời gió khua

Vẳng xa có tiếng chuông chùa

Thiên thu mẹ ở cho vừa nhạt phai

Mẹ già như hạt sương mai

Nuôi con vất vả đắng cay muôn phần

Ta về chẳng gặp bạn thân

Chỉ nghe gió rít mộ phần mẹ cha

Chiều nghiêng bóng ngả xế tà

Bỗng nghe trong gió thiêt tha sáo diều

Đường chiều dáng nhỏ liêu xiêu

Tưởng người năm cũ còn neo đợi chờ

Ta về một cõi bơ vơ

Tâm tư khắc khoải một trời hắt hiu !!!

 

Nguyễn Cang (Dec. 29, 2023)

No comments: