Thursday, January 25, 2024

Lỡ Chuyến Tàu - Nguyễn Cang

 LỠ CHUYẾN TÀU

( Ghi lại những cuộc chia ly… sau biến cố 1975)

 


Ngọn gió đông lùa trên bến vắng

Nằng hanh vàng rớt hạt long đong

Bao mùa lá rụng bao thương nhớ

Ép vào lòng sưởi ấm đêm đông

 

Thu xưa lỗi hẹn đời ngăn cách

Bến hạ hanh hao bạc mái đầu

Những tưởng thời gian chôn kỷ niệm

Nào ngờ nắng hạn thấm dòng châu

 

Bến cũ mưa xuân chiều lặng lẽ

Ta chờ em cuộc chiến vừa tàn

Lỡ chuyến đò gọi tên người mãi

Tàu ra khơi lệ đẵm chứa chan

 

Biển rộng nào đưa ta tới đây

Sống tha hương nhiều nỗi đắng cay

Quyết đem ý chí xây sự nghiệp

Cho đời sau con cháu tương lai

 

Mười năm xa xứ,  trở lại trường

Phượng đỏ còn đây bao vấn vương

Tên trường lạ lẫm nghe chua xót

Người cũ về đâu hỡi cố hương ?!!

 

Nguyễn Cang ( Jan. 10, 2024)

No comments: