Friday, January 19, 2024

Chốn Cũ Xuân Sang Về - Nguyễn Đạm Luân

 Chốn Cũ Xuân Sang Về

 

Anh về chốn cũ

Đường rợp mai vàng

Én lượn đầu ngõ

Mùa Xuân đã sang

 

Nhà ai rộn rã

Xuân len song thưa

Bếp chiều khói tỏa

Chờ đón giao thừa

 

Lâu rồi trở lại

Vẫn người năm xưa

Chợ làng ngày ấy

Cũng hàng quán thưa

 

Chiều Ba Mươi tết

Hối hả người về

Về mau cho kịp

Rộn rịp đường quê

 

Cô em ngày ấy

Vẫn áo lụa thưa

Tuổi Xuân vẫn vậy

Chờ người đón đưa

 

Ngõ lên chùa Trúc

Người chen chúc người

Đầu năm hái lộc

Mùng Một xuân tươi

 

Sân chùa chuông đổ

Người chúc tụng người

Một mình đứng đó

Anh mặn bờ môi

 

Nửa đời xa xứ

Lỡ kiếp tha phương

Xuân vẫn Xuân cũ

Chùng sợi tơ vương

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: