Tuesday, January 16, 2024

Tháng Chạp Về Quê Ngoại - Thuyên Huy

 Tháng Chạp Về Quê Ngoại

Viết nhớ ngoại ngày còn sống

 Tháng Chạp

Theo mẹ về quê ngoại

Đường đất mòn vẫn dài như năm ngoái

Cụm mai đầu mùa

Đâu đó nở lưa thưa

Trời bên này cuối đông cũng còn mưa

Mưa nhè nhẹ

Như những sáng theo mẹ đi đò ra chợ quận

Áo mới quần thơm

Lúng ta lung túng

Mẹ dắt tay, con ríu rít nói cười

Nhà ngoại nghèo bên mấy dãy mồng tơi

Khói bếp chiều vương tóc ngoại già bạc trắng

Ngoại ôm còn vào lòng

Con đòi ăn cơm

Canh cá trê rau đắng

Mẹ cười giòn theo tiếng ngoại mắng yêu

Con đi rồi

Chắc ở nhà rau cải buồn thiu

Mấy con cá lia thia cũng buồn biếng lội

Mùng một Tết

Con khoanh tay mừng tuổi

Mẹ nghèo, ngoại cũng nghèo

Nên có gì đâu

Ngoại cho con trăm nụ hôn đầu

Ngàn năm vẫn nhớ

Bông Vạn thọ vàng một sương hai nắng

Quạnh quẽ một đời

Ngoại cũng một nắng hai sương

Thương quá ngoại già thương cả bờ mương

Có con cá lòng tong

Đói lòng rỉa bông Súng úa

Gió hắt gió hiu

Gió luồng buồng cau mới trổ

Ngoại tập con viết vần

Với mực mồng tơi

Mai rộn rã đón xuân

Tháng Chạp bùi ngùi

Theo mẹ về bên nhà

Ngoại ẵm con ra đầu ngõ

Con ôm chân mẹ khóc gọi ngoại hởi ngoại ơi

Dãy mồng tơi xanh im lặng ngậm ngùi

Tháng Chạp năm sau

Ngoại không còn nữa

Mấy tàu cau khô không còn ai nhóm lửa

Ầu ơ mẹ ru con ngủ lúc chiều hôm

Mất ngoại rồi

Rau đắng hết còn thơm

Trời tháng Chạp

 

Thuyên Huy

No comments: