Thursday, January 25, 2024

Quê Mình Xuân Về Muộn - Thuyên Huy

 Quê Mình Xuân Về Muộn

Chiều ba mươi tết Long Giang Bến Cầu

 Từ độ quê mình Xuân về muộn

Con đò ngang cũ vắng khách đưa

Chiều Ba Mươi chợ không buồn nhóm

Lác đác Mai vàng mấy cánh thưa

 

Từ đó tôi làm người xa xứ

Mang theo Xuân muộn đếm tuổi đời

Chiều Ba Mươi Tết về quê cũ

Con đò còn đó nước chảy xuôi

 

Em cũng dáng xưa nghiêng dáng nhỏ

Tóc lửng buông lơi nhẹ mái chèo

Hỏi em có nhớ người năm cũ

Em cười sông nước cũng cười theo

 

Cột con đò nghèo hờ cuối bến

Theo về tôi kể chuyện tha phương

Bên đường trổ sớm Mai bẽn lẽn

Tết này Xuân đã chuyển mùa thương

 

Nhà em mái lá liêu xiêu dột

Nhà tôi liếp cửa cũng tả tơi

Hái cánh Mai vàng cài lên tóc

Hẹn mùng Một Tết mình có đôi

 

Thuyên Huy

Bendigo chiều trễ chuyến xe 2019

 

 

 

 

 

 

No comments: