Monday, January 8, 2024

Qua Lối Cũ Một Ngày - Nguyễn Đạm Luân

 Qua Lối Cũ Một Ngày

 

Buổi sáng đi ngang qua lối cũ

Nhà người vẫn cổng khép im lìm

Cũng tường cao giàn hoa giấy đỏ

Không nghe tiếng hót con chim quen

 

Buổi trưa đi ngang qua góc phố

Ở đây trời ngấp nghé sang mùa

Cũng góc phố này chiều thu đó

Đã không còn ai đón ai đưa

 

Buổi chiều đi về lại lối cũ

Cổng nhà ngập đỏ xác pháo hồng

Có chiếc xe hoa ra đầu ngõ

Khăn áo đưa người về nhà chồng

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: