Wednesday, January 3, 2024

Xin Lỗi Người Cùng Lớp - Th.H.Uyên

 Xin Lỗi Người Cùng Lớp

Tạ lỗi người họ Nguyễn học làm cô giáo cùng lớp, cùng trường xưa của hai năm Sáu Chín Bảy Mốt.

 
Tôi quen người từ đầu năm học

Cùng mơ đời phấn trắng bảng đen

Người quê miệt biển tàu ngang dọc

Tôi tỉnh nghèo không ai nhớ tên

 

Người yêu đời mộng làm cô giáo

Tôi lỡ thời đành chịu làm thầy

Tạm quên chuyện khăn đai áo mão

Tạ ơn đời mình có nhau đây

 

Hai năm dài bút đèn sách vở

Đi về với lớp học sân trường

Bạn cùng lớp biết thương rồi đó

Làm ngơ cười biết vấn viết vương

 

Tôi thương nhưng tiếng yêu chưa nói

Người thương cũng chưa nói tiếng yêu

Đường Thành Thái dài chung một lối

Tiễn nhau về nắng ngã bóng chiều

 

Một lần theo bạn đi Đà Lạt

Xem sơn nử tắm suối Liên Khương

Rồi tôi đưa người thăm nơi khác

Quê tôi chợ xã nhỏ bên đường

 

Một sáng người đến thăm nhà trọ

Bên nhau mình nói chuyện tương lai

Người vui lòng những gì đang có

Lần đầu yêu “bằng dấu đôi tay” *

 

Vẫn cứ mơ công hầu khanh tướng

Tôi mãi tìm ngã rẽ đổi đời

Rồi tốt nghiệp người đi khác hướng

Tôi bỏ trường quên chuyện người tôi

 

Chia tay không nói lời từ biệt

Người về làm cô giáo phương xa

Tôi đêm nghe tiếng mưa hối tiếc

Lỡ làng chỉ còn ta với ta

 

Gởi người như một lời tạ lỗi

Một lời tạ lỗi quá muộn màng

Ga cuối đời đọc kinh sám hối

Xin được đi như giọt sương tan

 

Th. H. Uyên

Cuối năm 2023

*Mượn lời nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

 

 

 

 

No comments: