Tuesday, January 16, 2024

Én Bay Xa Xuân Không Ở Lại - Nguyễn Đạm Luân

 Én Bay Xa Xuân Không Ở Lại

 


Đàn Én bay xa rồi

Mùa Xuân không ở lại

Vườn cũ vắng tiếng cười

Người vẫn còn bên ấy

 

Nơi hẹn Mai đã tàn

Xuân ca thiếu điệp khúc

Đường vội chiều nắng tan

Nhạt áo màu hoa Cúc

 

Ai đơn lẻ đứng chờ

Bên hiên tan mùi pháo

Lơi tay tóc buông hờ

Buồn vương đôi tà áo

 

Chừng nào đàn én về

Mai vàng chắc trổ lại

Lỡ một nửa xuân thì

Dù xuân còn đâu đấy.

 

Nguyễn Đạm Luân

Tháng xuân 2020

No comments: