Wednesday, August 26, 2020

Tưởng Như Là Hạnh Phúc - Thuyên Huy


Tưởng Như Là Hạnh Phúc

Thay lời cho Hoài Giang đã bỏ đời nằm xuống một sáng cuối hạ đẩu thu xưa lắm rồi
 
 


 
 Thương anh từ thuở còn đi học
Thuở tóc cài hoa trông rất quê
Cổng nhà ai đó rung hoa Giấy
Lýnh quýnh đôi chân vụng bước về

 
Anh bỏ trường đi mùa Phượng nở
Tôi giấu buồn trong giấy học trò
Cổng hoa từ đó rưng màu máu
Giết chết hồn tôi anh biết chưa

 
Nơi anh ở đó trời có nắng
Hay chỉ là mưa ngập cả lòng
Đớn đau tôi làm chim lẻ bạn
Mang mối tình câm anh biết không


Mưa lạnh một chiều quân giặc đến
Tôi bỏ làng xưa của nửa đời
Bỏ hoa Giấy rụng hoang thềm vắng
Bỏ tuổi học trò thương mãi thôi


Tin anh phương đó vui duyên mới
Tan nát hồn tôi bỗng rụng rời
Chờ anh năm dài tôi vẫn nghĩ
Thôi hết thật rồi anh bỏ tôi

 
Chuông vọng vỡ tan hồn con gái
Tóc quy y biệt tóc cài hoa
Trả lại người nửa đời xuân mộng
Để mãi thôi không còn xót xa

 
Thuyên Huy
Xứ xa người 2017

No comments: