Saturday, November 12, 2022

Bán Tình Yêu Giữa Chợ Đời - Thuyên Huy

 Bán Tình Yêu Giữa Chợ Đời
 Tôi bán tình tôi giữa chợ đời

Khách qua kẻ lại hỏi làm vui

Mối tình của những lần hò hẹn

Chờ ở cuối đường chỉ có tôi

 

Người lạ hỏi mua đoạn cuối cùng

Hôm em khăn áo bước sang sông

Cũng con đò cũ ngày xưa đó

Sóng xót xa đưa xác pháo hồng

 

Tôi đứng lẻ loi giữa nắng chiều

Chợ thưa phố xá chạnh buồn theo

Nghiêng vành nón lá che bóng ngã

Người cũng một đời hiu quạnh hiu

 

Tôi xếp tình đau chôn đáy sầu

Để đêm thôi còn những đêm thâu

Thương ai người giấu dòng lệ nghẹn

Muộn màng mình vừa chợt biết nhau

 

Chấp tay làm dấu tạ ơn người

Cho tôi còn được thoáng đời vui

Chút tình riêng mình người giữ lại

Giữ để mai kia khỏi ngậm ngùi

 

Lặng lẽ người đi chợ đã tàn

Hồn đau nặng trĩu chít khăn tang

Đêm nay cuối góc vườn năm cũ

Tôi tiễn tình tôi xuống mộ hoang

 

 Thuyên Huy

No comments: