Tuesday, November 29, 2022

Ở Đó Dòng Sông Nơi Này Mưa Muộn - Thuyên Huy

 Ở Đó Dòng Sông Nơi Này Mưa Muộn

Cho người con gái quê ở Bến Cầu ngày xưa đó

 

Ở đó dòng sông dòng sông buồn

Nơi này mưa muộn mưa muộn tuôn

Em áo bùn đen đời lam lũ

Tôi quần chấp vá kiếp tha phương

 

Tiếng vạc ăn đêm tiếng vạc sầu

Ễnh ương lẻ bạn ễnh ương đau

Đôi bờ một chuyến đò ngang chợ

Chờ nhau mình hỏi chuyện bể dâu

 

Hiu quạnh đồng xa xóm cứ nghèo

Vách thưa mái dột gió lùa theo

Ngu ngơ tóc vội cài Sim tím

Em nhặt chút duyên giữa nắng chiều

 

Nở muộn bờ mương cánh Điệp gầy

Hoàng hôn đi bỏ nhớ lại đây

Em đã biết buồn từ dạo đó

Từ dạo sông thôi hứng trăng đầy

 

Rồi cũng đành theo một kiếp người

Kiếp người chưa có được ngày vui

Tôi rời xóm vắng chiều mưa muộn

Em đường lủi thủi tiếng mưa rơi

 

Em bỏ dòng sông bỏ con đò

Căn chòi lá rách đứng trơ vơ

Từ đó không ai về chốn cũ

Chờ nhau biết chờ đến bao giờ

 

Thuyên Huy

No comments: