Thursday, November 17, 2022

Mộ Nửa Xuân - Thuyên Huy

 Mộ Nửa Xuân
 


Lại một mùa Xuân nữa

Em ở đó tôi đây

Không có hoa Mai nở

Không giao thừa nơi này

 

Sáng đầu Xuân ngày đó

Quen em bên rừng Mai

Trống lân say pháo nổ

Vàng trên tóc em cài

 

Chùa đông người hái lộc

Em thẹn thùng bên tôi

Ngồi xa xa một góc

Xuyến xao nhìn nhau cười

 

Chuông từng hồi chuông đổ

Người nô nức đón Xuân

Chấp tay quỳ nói nhỏ

Xuân này mãi là Xuân

 

Xuân tàn tôi rời xóm

Miệt mài xa cứ đi

Sáng Ba Mươi chợ nhóm

Em chết đêm giặc về

 

Góc sân chùa ngày cũ

Mộ em nằm quạnh hiu

Rừng Mai buồn thôi nở

Sầu vương nắng Xuân chiều

 

Tôi đi em dưới mộ

Mai muộn vàng tiễn em

Ngút ngàn xa chốn cũ

Xuân xưa biết đâu tìm

 

Ngồi ở đây mà nhớ

Một Xuân nữa xa quê

Đong lệ sầu thiên cỗ

Đâu đây thấy em về

 

Thuyên Huy

Xuân người tàn Xuân mình chưa tới 2020

No comments: