Tuesday, November 22, 2022

Ngày Nhà Giáo - PHP Facebook

 NGÀY NHÀ GIÁO
 


Ở bên đất nước Nhật,
Một nước rất văn minh,
Nền khoa học kỹ thuật,
Phát triển nhất hành tinh.

 

Nhưng họ khác với mình,
Không tổ chức linh đình,
Kỷ niệm ngày nhà giáo,
Diễn đủ trò linh tinh.

 

Có lẽ nào người Nhật,
Không coi trọng người Thầy,
Thờ ơ với giáo dục,
Thế thì đáng buồn thay?

 

Không đâu, vì người Nhật,
Họ không nghĩ như ta,
Họ không cần hình thức,
Không hoa cải hoa cà…

 

Ở họ nghề giáo viên,
Được xã hội ưu tiên,
Mọi người đều kính trọng,
Xếp sau bậc thánh hiền.

 

Thực trạng ở nước mình,
Nền giáo dục xuống cấp,
Từ cao cho đến thấp,
Đang tuột dốc không phanh.

 

Bao nhiêu chuyện trong ngành,
Từ trường cho đến lớp,
Thầy hủ bại, đốn mạt,
Trò học thói lưu manh.

 

Nền giáo dục vì tiền,
Tiền là cái đầu tiên,
Trường hóa ra chợ búa,
Mọi giá trị chao nghiêng.


Thật sự nghề nhà giáo,
Nếu muốn được tôn vinh,
Cần thay đổi diện mạo,
Trong tư duy của mình.

 

Cần thay đổi chế độ,
Một chế độ lưu manh.
Làm sao giáo dục tốt
Bao thế hệ thanh niên.

 

PHP – Facebook.

No comments: