Wednesday, April 1, 2015

Bến Vẫn Đợi Đò - Nguyễn Cang & Công Chúa Nhỏ


 

 

BẾN VẪN ĐỢI ĐÒ
 

 

 
 
 
 
 
 
ANH

Anh hứa về dù cách xa vạn dặm
Đường gian nan qua  mấy nẻo sơn khê

Thân ly hương sao lắm nỗi ê chề?
Hành trang nặng, khó mang về quê mẹ!

*

Đất khách cưu mang lúc anh còn trẻ
Giờ phôi pha tóc bạc, bỏ đành sao?

Tình em trao hơn hẳn giọt máu đào
Thêm sức sống mỗi khi anh buồn nản!

EM

Em vẫn biết lòng anh sầu man mác
Hướng về đất mẹ rào rạt thương yêu

Thấy cố huơng…, trăn trở biết bao điều
Nơi chốn cũ còn  chịu nhiều bất hạnh!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mai anh  về đâu có gì cấp bách
Hiện tại còn nhiều thử thách cam go

Đại dương bao la biển mặn khó dò
Bến vẫn đợi đò  anh đừng vội chán!

ANH

Con sông cũ… sóng tràn dâng lai láng
Anh sẽ  về qua lối nhỏ ngày xưa

Tình chúng mình chất ngất tận sao thưa
Suối tiên ấm…mịt mù sương khói phủ…

 
Nguyễn Cang & Công Chúa Nhỏ          

 Saigon Tháng Tư 2015

 

 

 

 

 

No comments: